Logisztika – az előre gondolkodás művészete

A „logisztika” fogalomként már az antik világban is létezett, és eredetileg azt jelentette, hogy előre gondolkozni, előre kiszámítani valamit. A görög logosz szóból származik, aminek az alapjelentései: beszéd, értelem, számítás, tervezés, tudományok. A logisztika, mint tevékenység általános értelemben anyagok, információk, személyek, valamint energia rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának, mozgatásának megtervezését, megszervezését és irányítását foglalja magába. A logisztika célja lényegében az, hogy csökkentse az egy áruegységre jutó költségeket.